Videollamada con nuestros comerciales. Agenda tu cita.


Comprar un habitatge o viure de lloguer? Avantatges i inconvenients.

És una de les preguntes que més s’escolta al sector immobiliari per part de futurs clients. Surt més rendible a llarg termini la compra d’un habitatge o és millor viure de lloguer? Avui al blog analitzem què comporta cadascun d’aquests casos.

Comencem pel principi: quant de temps hi viuré?

Si la resposta es “sempre” o, almenys, aquesta és la intenció, no hi ha dubte que l’opció de compra és la més indicada. Per això, plantejar-se aquesta pregunta serà determinant com a punt de partida, valorant aquesta adquisició des d’un punt de vista d’inversió a llarg termini o per poder optar a tenir un bé en propietat.

Compra d’habitatge: és el moment?

A grans trets, una de les consideracions clau que cal tenir en compte si s’està pensant a adquirir un habitatge en propietat és que, al preu de venda de l’habitatge, se li han d’afegir uns incentius corresponents a la compravenda i la formalització del préstec hipotecari, a més d’altres despeses derivades d’assessories, notaries o contractació d’assegurances. Tenir aquesta premissa clara ens ajudarà a organitzar-nos.

D’altra banda, trobem en la conjuntura actual unes condicions molt favorables per realitzar la compra d’un habitatge:

  • El preu del lloguer ha assolit xifres rècord aquest any, a banda del fet que aquest sector es troba en un moment d’escassetat d’habitatges per a aquest fi.
  • Bones perspectives econòmiques per al país i per al sector immobiliari, en el qual les inversions augmenten. A més, els tipus d’interès hipotecari es mantenen al voltant del 2,5% (mínim històric).
  • La recuperació de noves ajudes directes per a la compra d’habitatge previstes a l’esborrany del Nou Pla Estatal de l’Habitatge.
  • També juga a favor de la compra que, davant d’un canvi en les circumstàncies del comprador, es pot llogar aquest habitatge per treure-li una 

Lloguer d’habitatge: una major mobilitat.

  • Requereix una menor inversió inicial en comparació amb la compra d’un habitatge.
  • Els tràmits que cal seguir són ràpids, si el futur llogater/a cerca una solució temporal.
  • El llogater està exempt de certes obligacions fiscals com impostos, pagaments de despeses de comunitat o manteniment, dels quals se sol encarregar el propietari.

No obstant això, el sector del lloguer està patint, d’una banda, una escassetat d’immobles destinats al lloguer i, de l’altra, una pujada de preus considerable.

Assessora’t, fes números i analitza els pros i contres de cadascuna de les opcions, no tinguis pressa a prendre la decisió, però, sobretot, il·lusiona’t amb el teu habitatge!

01/12/2017