Videollamada con nuestros comerciales. Agenda tu cita.


Quins són els avantatges de l’ús de la façana ventilada en els edificis?

Avui us expliquem les claus de l’anomenada “façana ventilada”, un dels revestiments més utilitzats i demandats en els edificis: en descobrim els avantatges i com pot millorar el confort del teu habitatge, a més d'ajudar a aconseguir un major estalvi energètic de manera sostenible.

 

En què es basa el funcionament de la "façana ventilada?

A grans trets, es pot dir que la façana ventilada es compon de 3 parts: una fulla interior, una capa aïllant i una fulla exterior. 

La primera, col·locada directament sobre la façana de l’edifici, té com a principal objectiu suportar la fulla exterior d’aquest tancament. Així mateix, serà també on s’adherirà la capa d’aïllament. Al seu torn, la fulla exterior serà el que comunament es denomina “acabat”.

El conjunt de tota aquesta estructura deixa un petit espai, una cambra d’aire d’uns pocs centímetres (entre la fulla interior i l’exterior)per permetre la circulació lliure d’aire: la clau del funcionament de la façana ventilada.

Aïllament tèrmic i acústic perfecte

D’una banda, durant els mesos de fred, l’espai de la façana ventilada entre el tancament i el mur de l’edifici permet una menor dispersió de la calor interior i, així, actua com a “separador” entre el medi exterior i la paret pròpiament dita de l’habitatge.

A l’estiu, per contra, aquest buit afavorirà que l’aire es renovi de manera constant, evitant així que es condensi i es “concentri” la calor: l’aire calent surt per la part superior del revestiment, fent que el que torni a entrar sigui més fresc, per la qual cosa l’increment de la calor exterior no afectarà l’interior de l’habitatge.

salvora fachada ventilada

Sabíeu que, per això, la façana ventilada pot proporcionar fins a un 40 % d’estalvi energètic? A més, un altre dels avantatges de la façana ventilada és la insonorització, que redueix el soroll exterior en fins a un 20 %.

Impermeabilització i antihumitat

És precisament el buit de la façana ventilada el que permet que l’aigua no entri en contacte directe amb la paret de l’edifici i, per tant, amb l’habitatge, amb la qual cosa s’aconsegueix que, quan plou, només es mullin les plaques de l’estructura externa. D’aquesta manera s’evita l’aparició d’humitats o, fins i tot, floridura a l’interior, a més de preservar del fred.

Fàcil accés a la façana

L’estructura permet acoblar fàcilment diversos sistemes d’ancoratge, fent que les feines de manteniment o reformes a la façana o l’edifici es realitzin d’una manera senzilla, més ràpida i més segura per als treballadors.

Coneixies els avantatges de l’ús de la façana ventilada en els edificis?

Els habitatges d’obra nova de Gestilar estan dissenyats amb sistemes que proporcionen un major confort interior i que, a més , aconsegueixen una estètica exterior moderna amb un manteniment mínim.

Cal Font fachada ventilada

Podríem parlar, per exemple, d’Isla de Arosa, a Alcalá de Henares, Los Gazebos a Valdebebas, els projectes de Boadilla del Monte Islas Ons, Islas Cíes i Isla Sálvora, o els desenvolupaments a Catalunya, Cal Font i Blau de Mar, habitatges en els quals la façana és fonamental per aconseguir un aïllament tèrmic i acústic òptim.

 

Dissenyem pensant en tu!

24/08/2017