Videollamada con nuestros comerciales. Agenda tu cita.

 Nou Pla Estatal d’Habitatge

05/04/2018

Quines són les novetats del nou Pla Estatal d’Habitatge 2018-2021?

Fa només unes setmanes el Govern va aprovar el Nou Pla Estatal d’Habitatge 2018-2021, les novetats del qual persegueixen tres objectius fonamentals: fomentar l’accés a la compra d’un habitatge, el lloguer i la rehabilitació.

Aquest nou pla comptarà amb una dotació de 1.433 milions d’euros per als propers 4 anys, xifra que suposa un increment del 62,5 % respecte al pla anterior i les dades del qual ja es poden consultar al lloc web del Ministeri de Foment. Quines són algunes d’aquestes mesures? Segueix llegint! 

Claus del Nou Pla Estatal d’Habitatge

Ajuts al lloguer

En aquesta nova normativa s’estableix la quantitat de 22.558,77 euros com a ingrés màxim per poder optar a aquests ajuts, és a dir, tres cops l’Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples (IPREM) per unitat familiar, malgrat que podem esmentar dues excepcions:

 • 078,36 euros (4 vegades l’IPREM) per a les famílies nombroses generals o persones amb discapacitat.
 • 597,95 euros (5 vegades l’IPREM) per a famílies nombroses especials o persones amb discapacitat més greu.

Ajuts al lloguer segons les diferents franges d’edat

 • Entre 18 i 35 anys
  • Els ajuts podran arribar a ser del 50 %.
  • El lloguer no haurà de superar els 600 euros al mes, exceptuant ciutats com Palma de Mallorca, Barcelona o Madrid, llocs en els quals el límit serà de 900 euros.
  • No es podrà tenir cap altre habitatge en propietat, tot i que es podrà acreditar la impossibilitat de residir-hi, cas en el qual serà obligatori romandre al domicili arrendat durant la concessió de l’ajut.
  • Dels 35 als 65 anys, l’ajut arribaria fins al 40 % del lloguer.
 • Majors de 65
  • Els ajuts podran cobrir el 50 % del total del lloguer.
  • El cost del lloguer serà com a màxim de 600 euros.
  • No es podrà tenir un habitatge en propietat o un patrimoni superior als 100.000 euros.
  • Cal recalcar que les persones que no tinguin cap propietat també podran optar a un ajut d’un màxim de 200 euros mensuals per a despeses de comunitat,manteniment o subministraments bàsics. 
 • Persones en risc de desnonament

En el Nou Pla d’Habitatge 2018-2021, els ajuts per a aquest col·lectiu estableixen un màxim de 400 euros mensuals justificant, com s’ha indicat anteriorment, que els ingressos d’aquesta unitat familiar són inferiors a tres vegades l’IPREM i tenint en compte les excepcions esmentades.

Destacar que el 20 % d’aquests ajuts seran a càrrec de la Comunitat Autònoma de l’arrendatari i es podran prorrogar fins a un màxim de tres anys.

Ajuts a la compra d’un habitatge

Per tal d’incentivar l’accés a un habitatge en règim de compra, també s’han especificat noves mesures al nou Pla Estatal d’Habitatge, els ajuts del qual podran cobrir fins al 20 % del preu d’adquisició de l’immoble, amb un límit de 10.800 euros. Això sí, quins són els requisits que s’han de complir?

 • L’habitatge haurà d’estar ubicat en un municipi de menys de 5.000 habitants.
 • El sol·licitant haurà de tenir menys de 35 anys.
 • Els ingressos anuals hauran de ser inferiors a 22.558,77 euros.
 • El preu de l’habitatge no podrà superar els 100.000 euros.

Si ets dels que està pensant a adquirir un immoble properament, fes un cop d’ull al nostre post sobre l’IVA per la compra d’un habitatge nou. Saps quant hauràs de pagar? 

Ajuts a la rehabilitació d’habitatges

Per últim, l’increment dels ajuts destinats a la rehabilitació d’habitatges, en casos de reformes per millorar l’accessibilitat o l’habitabilitat de persones amb discapacitat o majors de 65 anys, ha estat d’un 5 % respecte al pla anterior, i això suposa el 40 % del total de la inversió.

Qui pot ser el beneficiari d’aquestes noves mesures?

En aquest cas, els habitatges unifamiliars i els situats dins d’un mateix edifici, de manera individualitzada, destacant de nou els immobles que es troben a municipis de menys de 5.000 habitants.

Altres canvis són tant l’any d’antiguitat de l’habitatge (seran “vàlids” els construïts abans del 1996), com el període de temps límit per acabar les obres, que se situa actualment en 5 anys en comptes de 3.

 

Què opines de les noves mesures del Pla Estatal d’Habitatge 2018-2021?

Aquests nous ajuts podran sol·licitar-se properament, raó per la qual seguirem informat sobre totes les novetats al respecte a les nostres xarxes socials. Estigueu atents!


Rebre les últimes noticies sobre Gestilar
SEMPRE ACTUALITZAT
Accepto les condicions de la política de privacitat *

En sol·licitar informació, autoritzeu Gestilar a emmagatzemar les vostres dades per informar-vos sobre oportunitats comercials d'acord amb la Política de privacitat.