Videollamada con nuestros comerciales. Agenda tu cita.


Nous temps per a l’habitatge a Espanya: analitzem la nova Llei Hipotecària.

El 2018, any en el qual es preveu la consolidació de la recuperació de l’habitatge al nostre país, comença amb una de les notícies més destacades dels darrers temps al sector immobiliari: l’entrada en vigor de la nova Llei Hipotecària durant el primer semestre.

Aprovada el passat 3 de novembre pel Consell de Ministres, el nou Reglament té com a objectiu equiparar la normativa espanyola a la Directiva 2014/17 que regeix a Europa, així com aconseguir una major transparència envers el consumidor i oferir seguretat jurídica al sector financer.

Què has de saber de la nova Llei Hipotecària i com poden afectar-te les mesures que arriben d’Europa?

 

Té caràcter retroactiu?

En termes generals, per a les hipoteques ja vigents, la normativa incideix en 2 punts: en la possibilitat de canviar-la de tipus variable a fix i en els terminis de pagament i quantitats degudes.

La primera qüestió s’aborda per poder facilitar el canvi i pal·liar la incertesa que suposa estar supeditat a la variabilitat dels tipus d’interès, per la qual cosa el banc només podrà cobrar una comissió del 0,25 % durant els tres primers anys de la hipoteca. Un cop passat aquest període, el consumidor no haurà d’abonar cap tipus de comissió.

D’altra banda, s’estableixen nous límits al venciment anticipat:

  • Durant la primera meitat del contracte: que l’impagament superi el 2 % del préstec o 9 quotes mensuals.
  • Durant la segona meitat del contracte: que l’impagament superi el 4 % o 12 mensualitats.

No obstant això, cal recalcar que els períodes esmentats abans només es podran aplicar als préstecs en els quals no s’hagi activat la clàusula de venciment anticipat prèviament.

El canvi de divisa serà una possibilitat.

Es facilita la reconversió a euros o a la moneda en la qual es percebi la major quantitat d’ingressos, i es podrà sol·licitar quan es desitgi, quelcom que no reconeixia la legislació anterior.

No es contemplen les vendes vinculades ni els incentius per captació.

Fins al moment, els bancs oferien una sèrie de productes associats a la hipoteca que els sol·licitants havien d’acceptar. Amb l’arribada de la nova Llei Hipotecària, això es prohibeix, perseguint afavorir la màxima transparència.

Les entitats podran oferir-los, incloent, a més, algun tipus de benefici en les condicions del préstec (conegut com “venda combinada”) i diferenciant entre pressupostos que els inclouen i d’altres que no.

D’altra banda, els empleats del banc ja no rebran incentius per la venda d’una hipoteca, cercant així la qualitat envers aquestes.

S’estableix una quantitat màxima per la cancel·lació anticipada, parcial o total de la hipoteca.

  • En el cas de les de tipus variable, el límit és del 0,5 % durant els primers 3 anys, i del 0,25 % fins al cinquè any. A partir de llavors, la cancel·lació no tindrà comissió.

 

  • En les fixes, la penalització és del 4 % en els primers 10 anys i, a partir d’aquest moment, del 3 %.

 

Cal recalcar que aquests límits només s’aplicaran a les noves hipoteques que se signin després de la posada en marxa del nou reglament.

 

Altres punts d’interès que aporta la nova Llei Hipotecària.

- Haurà de presentar-se una acta notarial prèvia a la signatura del contracte per tal d’assegurar que les condicions respecten la legalitat i poder resoldre qualsevol dubte. Es podrà elegir el notari i aquest haurà d’oferir el servei de franc.

- La normativa estableix un límit a l’interès de demora, que no podrà superar el 9 %.

- Es crearà una “llista negra” de clàusules considerades abusives que, en el cas que apareguin als nous contractes, els bancs estaran obligats a retirar la hipoteca del mercat.

- Es podrà utilitzar un nou model de contracte més simple, regulat per Reial Decret, que neix amb l’objectiu de ser comprensible per a tots els ciutadans.

 

Creus que aquests canvis seran positius? Quins altres reptes i oportunitats del mercat immobiliari seran notícia durant el 2018?

08/02/2018