Videollamada con nuestros comerciales. Agenda tu cita.

Hipoteca d’interès fix o variable

Hipoteca d’interès fix o variable. Quina triar?

Es tracta d’un dels grans dilemes en el moment de sol·licitar finançament a l’entitat bancària: hipoteca d’interès fix o variable? Com pots saber quina et convé més i de què depèn? Analitzem tres factors clau per poder prendre la decisió que millor encaixi amb tu i la teva situació econòmica: el tipus d’interès, la quota i el termini de liquidació.

El tipus d’interès en hipoteques d’interès fix i variable

Es tracta de la principal diferència entre les dues. En una hipoteca fixa, el tipus d’interès que s’aplica és el mateix durant tot el període que s’estigui pagant el préstec sol·licitat: es coneix per avançat la quota que es pagarà.

D’altra banda, l’interès de la hipoteca variable es compon d’un diferencial fix (que estableix el banc) i de l’Euríbor, per la qual cosa l’import de la quota pot variar.

Quota i termini de liquidació

En una hipoteca fixa, la quantitat acostuma a ser superior a la de la variable, en funció de com estigui el tipus d’interès establert pel Banc Central Europeu. Per això, s’ha de valorar si es posseeix prou solvència econòmica per pagar aquest cost en un termini que sol ser menor que el de la variable.  

Al seu torn, en una hipoteca variable sí que existeix la possibilitat de fer front a quotes més reduïdes i allargar el període de pagament. Això sí, cal tenir molt present el punt anterior, ja que l’import s’anirà actualitzant, normalment cada sis mesos.

Cal destacar que, des de fa un temps, moltes entitats bancàries han començat a aplicar l’anomenat “interès fix de sortida” a les hipoteques de tipus variable, pel qual durant el primer any se sol establir una quota determinada sense variacions. 

Presa de decisions i altres dades d’interès

Un dels indicadors clau per saber si decantar-se per una hipoteca d’interès fix o variable i que pot fer que et decideixis per la segona és el ritme d’amortització del crèdit, que és més ràpid en la variable, ja que és al principi de la hipoteca quan es paga una major càrrega d’interessos: això es tradueix en una major amortització de capital en els primers anys, fet que ajuda a esmorteir part de les pujades d’interès futures.

 

Per últim, et recomanem revisar les noves mesures de la nova llei hipotecària, de la qual us parlàvem fa unes setmanes al nostre blog. Aprovada el 3 de novembre de 2017 pel Consell de Ministres amb l’objectiu d’equiparar la normativa espanyola amb la Directiva 2014/17 que regeix a Europa, s’ha convertit en una de les notícies més destacades dels últims temps al sector immobiliari. Pren-ne nota!

 

 

26/07/2018