Videollamada con nuestros comerciales. Agenda tu cita.


Fent números: quin és l’IVA aplicable a la compra d’un habitatge nou?

Abans de decidir si adquirir un immoble o no, és imprescindible prendre certa perspectiva i, com se sol dir, “asseure’s a fer números”. A més de possibles despeses, com hipoteques, crèdits o honoraris de venda, entre d’altres, cal tenir en compte també els impostos que s’apliquen. Es troba dins dels teus plans la idea d’invertir en una casa? Quin és l’IVA que s’ha d’abonar per la compra d’un habitatge d’obra nova? Segueix llegint!

 

Què és el que anomenem “habitatge nou”?

Malgrat que pugui semblar evident, en relació amb aquest impost, un habitatge es considera nou quan existeix una primera transmissió, és a dir, passa del promotor al comprador, i l’obra corresponent, a més, està totalment finalitzada.

Així, per a Hisenda és independent si els qui habiten aquesta propietat son els primers o no. Per exemple, si es compra un habitatge que pertany a un banc, estaríem exempts de pagar l’impost.

L’únic cas d’excepció es pot produir quan l’immoble no ha estat finalitzat per part de la promotora, i aquesta ha d’abonar el deute contret amb l’entitat financera. Es produeix llavors una “cessió jurídica” dels drets de la propietat, però no una transmissió d’habitatge, i tampoc no existeix un certificat de final d’obra. Per tot això, el banc seria el propietari i l’encarregat de finalitzar la construcció.

I si l’habitatge és de segona mà?

S’haurà de pagar l’Impost de Transmissions Patrimonials (ITP), que depèn molt de la Comunitat Autònoma en la qual es trobi l’habitatge, però que pot calcular-se al voltant del 6% que especifica la Llei.

Tipus d’IVA per la compra d’un habitatge nou

Tenint en compte el que s’ha exposat anteriorment, es diferencien 2 tipus impositius, en funció de la naturalesa de l’habitatge i sempre d’acord amb l’import escripturat:

  • De Protecció Pública (VPP) i habitatge lliure: 10%
  • De Protecció Oficial (VPO) i de Protecció Oficial de Promoció Pública: 4%

Coneixies aquestes especificacions en referència al pagament d’IVA per l’adquisició d’un habitatge nou?

08/03/2018