Videollamada con nuestros comerciales. Agenda tu cita.


10/08/2017

En què consisteix la Certificació Energètica dels edificis?

Gestilar, compromesa amb la cura del medi ambient, aposta per la sostenibilitat i l’eficiència energètica en tots els seus projectes, dissenyant habitatges exclusius seguint criteris ecològics. Però què és exactament la Certificació Energètica dels habitatges?

Més enllà de ser una de les tendències del sector immobiliari, aquesta qualificació ja es troba en camí de convertir-se en una de les normes bàsiques de qualsevol edifici, que arribarà a determinar el compliment o no de la llei al sector.

Què és el Certificat d’Eficiència Energètica?

El Certificat d’Eficiència Energètica és un document requerit pel Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme per a tots els habitatges en el qual s’especifica informació sobre les característiques energètiques de l’edifici. Una mesura amb la qual es pretén millorar l’eficiència, aconseguint un ús més responsable dels recursos.

D’aquesta manera, i com el nom indica, es “qualifica” l’edifici en funció del consum anual d’energia que utilitza per abastir la demanda de l’immoble, per exemple, en aigua calenta, climatització òptima, il·luminació o ventilació.

Aquesta avaluació conclou amb la certificació pròpiament dita i l’assignació de l’anomenada “etiqueta energètica”, de la qual, com veurem tot seguit, n’hi ha diferents tipus.

És obligatori que els habitatges tinguin un certificat d’Eficiència energètica?

Des del 2013, tots els habitatges han de tenir-lo (tret d’unes poques excepcions), segons es va disposar al Reial Decret 235/2013, de 5 d’abril. Sens dubte, una aposta per un futur sostenible que ve impulsat també des d’Europa: per al 2020 s’ha d’aconseguir una reducció del 20 % del consum d’energies fòssils i de les emissions de CO2, així com un ús també del 20 % en la producció d’energia amb renovables.

Si anem més enllà, la llei estableix que, a partir del 2020, tots els edificis nous hauran de tenir una qualificació d’eficiència energètica de “consum gairebé nul”.

L’etiqueta energètica: tipus i característiques

Bàsicament es pot dir que és “la nota” que l’edifici ha obtingut en relació amb el seu consum energètic, en funció també del nivell de CO2 emès. Per conèixer el nivell d’“aprovat” hi ha tipificada una escala de l’etiqueta energètica que va des de l’A, la més elevada, fins a la G, que identifica un habitatge que no té cap tipus d’eficiència.

etiqueta-eficiencia-energetica

Costa diners obtenir la Certificació? I qui pot obtenir-la?

El cost no està estipulat pel Govern: s’estableix segons l’oferta i la demanda que hi hagi en cada moment al mercat, per la qual cosa es recomana sol·licitar un pressupost a un tècnic autoritzat d’una de les diverses empreses que ofereixen aquest servei.

A Gestilar treballem amb projectes que compten amb QUALIFICACIÓ ENERGÈTICA A, com són les promocions d’Isla de la Toja, Islas Estelas o Isla de Arosa. D'altra banda, el nostre primer projecte a Galícia, Isla de Santa Cruz, a Oleiros, compta amb una QUALIFICACIÓ ENERGÈTICA B i ha aconseguit una disminució d'emissions CO2 i també una reducció de la demanda energètica de l'edifici.

Quina Certificació energètica té el teu habitatge?


Rebre les últimes noticies sobre Gestilar
SEMPRE ACTUALITZAT
Accepto les condicions de la política de privacitat *

En sol·licitar informació, autoritzeu Gestilar a emmagatzemar les vostres dades per informar-vos sobre oportunitats comercials d'acord amb la Política de privacitat.