Videollamada con nuestros comerciales. Agenda tu cita.

Llei de Protecció de Dades a les comunitats de veïns

Com afecta la nova Llei de Protecció de Dades a les comunitats de veïns?

El passat 25 de maig va entrar en vigor el nou reglament europeu, mitjançant el qual s’estableixen noves bases jurídiques més “harmonitzades” a tota la comunitat, en les quals es reforcen els drets dels individus referents a la cessió i el tractament de la seva informació personal. I, com no podia ser menys, el sector immobiliari també ha hagut d’adaptar-se a aquesta nova etapa. Com afecta la nova Llei de Protecció de Dades a les comunitats de veïns?

Qui és el responsable de les dades?

Es poden diferenciar 2 figures clau, que intervenen directament, bé en la recollida de les dades personals dels veïns, bé en la gestió: el president de la comunitat i els administradors de finques.

El primer, com a representant legal de la pròpia comunitat, podria dir-se que és el responsable directe del tractament de la informació, mentre que el paper dels segons està supeditat a ser d’assessorament i consultoria. De fet, el contracte que posseeixen amb la comunitat per a la prestació dels seus serveis, com la Llei de Propietat Horitzontal, els atorga legitimitat per al tractament de les dades.

En els casos en els quals la comunitat no disposi d’administrador o assessoria externa, el tractament de la informació per part del president ha d’ajustar-se a l’àmbit de les seves funcions, i queda totalment prohibit que faciliti l’accés a les dades a tercers sense en consentiment dels propietaris.

Obligacions després de la nova llei de protecció de dades a les comunitats de veïns

  • Notificació d’un fitxer denominat “gestió de la comunitat de propietaris”i de treballadors, si n’hi hagués, a l’Agència de Protecció de Dades.

  • Regular mitjançant contracte els possibles encarregats del tractament de la comunitat de propietaris i disposar dels documents de confidencialitat signats per part dels càrrecs de la comunitat (president, vicepresident, etc.) i dels treballadors (si n’hi ha).

  • Disposar d’un document de seguretat actualitzat amb el contingut mínim que exigeix la normativa.

  • En el cas que la comunitat tingués pàgina web, també caldria incloure els avisos legals corresponents respecte del RGPD i la LSSICE.

  • Si hi ha instal·lat un sistema de videovigilància, serà de compliment obligatori penjar el cartell informatiu homologat per l’AEPD per informar-ne els veïns.

 

En el cas que la comunitat de propietaris tingui contractada la gestió de la protecció de dades en l’administrador de finques, serà la figura que gestionarà el correcte compliment dels requisits del nou RGPD, atès el seu paper d’encarregat del tractament de les dades respecte de la comunitat.

¿Coneixies com afecta la nova llei de protecció de dades a la teva comunitat de veïns?

12/07/2018